EU – Iberpotash

 

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 13 päivänä tammikuuta 2020

Tuomio koskee toimenpidettä ”jolla yhtäältä pienennetään kaivosalueiden ennallistamista koskevia rahoitusvakuuksia ja toisaalta sijoitetaan valtion varoja kaivosalueiden ennallistamiseen ympäristönsuojelun tasoa parantavalla tavalla”. Päätös toteaa tuen osittain sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrää sen perittäväksi takaisin.

Vuoden 2020 tuomiossa on kyse kanteesta, jossa Iberpotash, SA vaati kumoamaan yllä mainitun komission päätöksen. Kanne hylättiin.

Katso koko dokumentti täältä

Kuva: El Pais / Albert Garcia