Kittilä

 

Tuoreen oikeuskäytännön mukaan ympäristöluvassa tulee käsitellä kaivannaisjäteasetuksen mukaiset selvitykset.

Lain mukaan jätehuoltosuunnitelmat tulisi toteuttaa kaivannaisjäteasetuksen mukaan, mutta sen toteutumisessa on ongelmia. Tämä johtuu siitä, että kaivannaisjäteasetusta ei ole koskaan toimeenpantu käytännössä. 

 

Vaasan hallinto-oikeus päätös nro 756/2022, annettu 28.6.2022.

Lue lisää kaivannaisjäteasetuksesta, ja siitä miten se ei toteudu käytännössä:

Kaivoksen sulkeminen ja jätealueiden sääntely

Kuva: Lapland.fi